Bezpieczeństwo

Dostępne są tutaj informacje o zabezpieczeniach stosowanych przez Pocztę.

Poczta Polska zapewnia bezpieczeństwo danych przechowywanych i przetwarzanych w aplikacjach zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym Ustawy o Ochronie Danych osobowych. Dane klientów są przetwarzane jedynie na terenie Polski w Centrum Podstawowym i Zapasowym przetwarzania danych Poczty Polskiej.

Poczta Polska jest jedynym właścicielem aplikacji Elektroniczny Nadawca oraz warstwy sprzętowej na których aplikacja jest utrzymywana.

Wszelkie dane zapisywane i przetwarzane w aplikacji Elektroniczny Nadawca oraz za pomocą WebAPI są bezpieczne. Bezpieczeństwo gwarantuje komunikacja między komputerem użytkownika a serwerem Poczty zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane przechowywane są w bazie danych zabezpieczonej przed wglądem osób trzecich w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy.

Pocztą Polska nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym firmom dla celów marketingowych bez uzyskania jednoznacznej zgody Użytkownika. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w odpowiedzi na wymogi prawne.

Poczta jako administrator danych zapisanych w aplikacji zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Poczta Polska S.A. w Warszawie (00-940) ul. Rodziny Hiszpańskich 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez administratora danych, w celu świadczenia usług, archiwizacji, rozwiązywania problemów, dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz jego udoskonalania, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki grupy kapitałowej Poczty Polskiej oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez spółki z grupy kapitałowej Poczty Polskiej, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, przekazywania informacji handlowych (po wyrażeniu zgody przez Użytkownika), wykonywania na rzecz Użytkowników innych działań, o czym informujemy podczas zbierania danych.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze. zm.), może być odwołana w każdym czasie.

Jeżeli nie ma Twojego pytania prosimy skontaktować się z naszym konsultantem pod numerem:
  • 801 333 444 z telefonów stacjonarnych (opłata wg cennika operatora),
  • (+48) 43 842 06 00 z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych (opłata wg cennika operatora).
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 20:00.