Strona główna » FAQ » Bezpieczeństwo » Czy adresy zachowane w książce nadawczej EN są bezpieczne? < powrót

Czy adresy zachowane w książce nadawczej EN są bezpieczne?

Poczta Polska zapewnia bezpieczeństwo danych przechowywanych i przetwarzanych w aplikacjach zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym Ustawy o Ochronie Danych osobowych. Dane klientów są przetwarzane jedynie na terenie Polski w Centrum Podstawowym i Zapasowym przetwarzania danych Poczty Polskiej.

Poczta Polska jest jedynym właścicielem aplikacji Elektroniczny Nadawca oraz warstwy sprzętowej na których aplikacja jest utrzymywana.