Strona główna » FAQ » Bezpieczeństwo » Czy moje dane będą, gdzieś w poczcie używane? < powrót

Czy moje dane będą, gdzieś w poczcie używane?

Poczta Polska nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym firmom dla celów marketingowych bez uzyskania jednoznacznej zgody Użytkownika. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom w odpowiedzi na wymogi prawne.

Poczta jako administrator danych zapisanych w aplikacji zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o której mowa w ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze. zm.), może być odwołana w każdym czasie.