Strona główna » FAQ » Dane w e-Nadawcy » Co to jest archiwum? < powrót

Co to jest archiwum?

W zakładce ”Archiwum”, dostępne są dane i pliki archiwalne z przesyłkami. Zbiory, do archiwum, zapisywane są, z zakładki „Odebrane”, na żądanie użytkownika poprzez funkcję lub automatycznie ” jeżeli są starsze niż 30 dni.

W pakiecie zarchiwizowanego zbioru, dla którego zostaje nadany status „Archiwum”, istnieje możliwość wyeksportowania zbioru, jako plik xml lub xls, usunięcia go oraz wykonania wydruków.

Uzyskanie eksportu pliku xml, który został wysłany do UP następuje poprzez kliknięcie przycisku  „Pobierz (XML)”. Wygenerowanie eksportu pliku xls, następuje poprzez kliknięcie przycisku ” Pobierz (xls) „Po wykonaniu powyższej czynności, w oknie eksploratora, należy wybrać docelową lokalizację dla eksportowanego pliku.