Strona główna » FAQ » Dane w e-Nadawcy » Jak zaimportować książkę adresową? < powrót

Jak zaimportować książkę adresową?

Do importowania książki adresowej służą zakładki o nazwie Import książki csv i import książki xls dostępne w zakładce „Książka adresowa”. Dane do importu powinny być zapisane według ustalonego szablonu. Jest on dostępny w wymienionych wyżej zakładkach.